Güncel Haberler
 • #
  Elektrik Tehlikeli Bir Dosttur

  Elektriğin dostluğundan yararlanırken tehlikesinden de mutlaka korunmalıyız. Bu korunma usulüne uygun ve güvenli olmalı ki dostluklar daimi ve

  yararlı olsun. Aslında elektrik, tehlikesine rağmen diğer enerji türlerine göre daha temiz, daha sağlıklı, daha kullanışlı, daha uyumludur. Mikro

  ölçekten makro ölçeklere kadar kullanılabilirliği daha yüksek olan elektrik, sosyal refahın ölçüsü ve endüstrinin temel girdisi olması nedenleri ile

  hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Kullanımı esnasında can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde koruma altına alınması kolay ve vazgeçilmezdir.

  Yeter ki korunacak yerlerin,malzeme ve cihazların özelliklerine uygun koruyucular (koruma elemanları,sigortalar) seçilsin ve kullanılsın.

  Elektrik enerjisini taşıyan, kullanan ve tüketen malzemelerin bir dayanma bir de çalışma güçleri vardır. Bu güçler; kullanılan gerilime, malzemenin

  iletkenliğine, uzunluğuna, kesitine ve yapılan işin türüne göre belirlenir. İşte burada belirlenmiş veya tariflenmiş bir gücün üzerine herhangi bir

  nedenle aşırı güç yüklendiğinde veya kısa devre olduğunda malzeme kendine zarar verir, arıza yaparak görev dışı kalır, çevresine de zarar vererek

  insan sağlığını tehlikeye sokar.

  Elektrik tehlikesinden korunmak için çeşitli koruma elemanları ve cihazları kullanılır. Bunlar, koruma büyüklüklerine göre ayrılan yg, og ve ag

  kesicileri, sigortalar ve rölelerdir.

  Kullanılacak koruma elemanları, koruma altına alınacak malzeme ve cihazların yapısına, maliyetine, özelliklerine, yaptığı işin önemine, değerine, çevre ve insan sağlığına olan etkisine

  bakılarak seçilir.

  Koruma elemanları ve cihazlarından olan yg ve og kesicileri, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı safhalarında kullanılır. Bu kullanım, elektrik enerjisinin bu safhaları ile ilgili kurum ve

  kuruluşlar (TEİAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, OSB ve OG'den enerji satın alanlar gibi) tarafından sağlanır ve denetim altında tutulur. Bu koruyucuların projelendirilmesi, temini, montajı, ayarı,

  devreye alınması, işletilmesi, bakım ve onarımları yetkili meslekten ehil kişiler (elektrik mühendisleri ve/veya teknisyenleri) tarafından yapılır. Bu nedenle projelendirilmesinden bakım ve

  onarımına kadar her safhada standartlara uygun, kalite düzeyi yüksek malzeme, işçilik ve hizmet kullanılır. Böylece enerji üretimi ve iletimi safhalarında yükseltici/indirici ve yük dağıtım

  merkezlerinde, OG/AG trafolarında güvenilir bir işletme koruması, dolayısı ile can ve mal güvenliği sağlanır. Burada elektriğin yaratabileceği tehlikelere karşı korunma tedbirleri yeterince

  alındığından elektriğin dostluğundan sürekli ve kesintisiz olarak yararlanabiliriz.

  devam edecek.

 • #

  TUNÇSAN Elektrik Elektronik, sektördeki 9 yıllık deneyimi ile yüzlerce büyük projede ana tedarikçi görevini üstlenmiş, elektrik malzemeleri

  konusundaki ticari başarısını, zamanında, doğru, kaliteli, sürekli hizmet ilkelerini esas alarak sürdürmüştür. Titizlikle seçtiğimiz ürün gamımızı

  oluşturan her marka, kendi alanında kalitesini kanıtlamış, ürün ve hizmet kalitesi ile müşterilerimize hiçbir kaygı duymadan sunabileceğimiz

  ürünlerdir . Bu konuda TUNÇSAN olarak bizim üzerimize düşen, doğru stok planlaması, doğru fiyatlama, zamanında sevkiyat ve malzeme seçimi

  konusunda sunduğumuz teknik danışmanlıktır. TUNÇSAN, elektrik malzemelerinin tedariki konusunda, referanslarından da görüleceği üzere,

  sektördeki başarılı markalardan biridir.

 • #
  Elektrik Sigortası Nasıl Seçilmelidir

  Hemen hemen her alanda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi günlük hayatımızın merkezinde yaşayan en önemli elemanlardandır. Hayatımızda bu

  kadar yer eden elektrik tesisatlarının en önemli parçalarından biri de sigortalardır.

  Elektrik sigortası akım yükselince devreyi açarak tesisatı koruyan bir parçadır. Yapılanmanın aralıksız devam ettiği günümüzde binalarda çıkan

  yangınların büyük bir kısmı elektrik sigortalarından kaynaklanmaktadır. Yanlış sigorta seçiminden kaynaklanan bu yangınlar, sigortanın görevini

  yerine getirmeyip tesisatın aşırı ısınmasıyla meydana gelirler.

  - Elektrik sigortaları kendi içlerinde üçe ayrılırlar:

  - Buşonlu sigorta

  - Bıçaklı sigorta

  - Anahtarlı sigorta

  Buşonlu sigortalar genellikle ev ve küçük işletmelerde kullanılırlar. Akım seviyesine göre silisyumlu kum ve iletken tel içerirler. Bıçaklı sigortalar yüksek akım değeriyle çalışan tesisatlarda

  kullanılırlar ve görevini tamamladıktan sonra yeniden sarılmak yerine yenisiyle değiştirilirler. Anahtarlı sigortalar hassas devrelerde kullanılırlar ve attıkları zaman şalter iner.

  Elektrik tesisatınıza en uygun sigortayı aşağıdaki faktörlerin belirlediği hesaplamalara göre seçebilirsiniz:

  - İletken üzerindeki nominal akıma göre

  - Sigorta üzerindeki nominal akıma göre

  - Kullandığınız hattaki akıma göre

  - Sigorta hattınızın akımına göre

  - Aşırı akım katsayısına göre

  - Sigortanın aşırı akım katsayısına göre

  TUNÇSAN elektrik eviniz, işletmeniz ve tüm ekipmanlarınız için en uygun sigorta seçeneği bularak size en kaliteli ve en güvenilir markaları temin eder. İşinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için

  TUNÇSAN elektrik uzmanlığından yararlanıp Ürün Grupları bölümünden ihtiyacınız olan ürünü seçebilirsiniz.
 • #
  Elektrik tasarrufu için pratik öneriler:

  - Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini çekin.

  - Evinizde ve sürekli aydınlatma ihtiyacı olan yerlerde mutlaka tasarruflu ampülleri tercih edin.

  - Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda yapacağınız 1-2 derecelik oynamalar faturanıza yansıyacaktır.

  - Eviniz için öncelikle A sınıfı enerji tassaruflu eşyaları tercih edin.

  - Gün ışığından mümkün olduğunca çok yararlanmaya çalışın ve masa aydınlatmasını tercih edin.
 • #
  Eski tesisat ve anahtarlar ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir!

  Elektrik tesisatının bakım ve onarımının, konusunda uzman olan yetkili kişilerce yapıldığından emin olun. Konusunda uzman olmayan teknisyenlerin uygulamaları hiçbir zaman %100 güvenli olmaz. Kullandığınız ekipmanların ilgili şartnamelere ve kalite standartlarına uygun olmalarına dikkat edin. Kalitesiz malzeme kullanımı yangın ve elektrik kaçağı gibi birçok felakete davetiye çıkarır.

Tuncsan Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret LTD. ÞTÝ Copyright © tüm haklarý saklýdýr 2009